Noord-Zweden.

 • a. Ångermanland-tweeglimmergraniet

  • 1. Tweeglimmergraniet. Omg. Klazinaveen.
  • 2. Tweeglimmergraniet. Emmerschans.
  • 3. Tweeglimmergraniet. Detail van foto 2.
  • 4. Tweeglimmergraniet. Drogeham.
  • 5. Tweeglimmergraniet Drogeham.
  • 6. Detail van foto 5.
  • 7. Tweeglimmergraniet. Veenwouden.

  Ångermanland-tweeglimmergraniet.

  Een lichtgekleurde graniet. (Van wit tot bleekrood) Meestal fijnkorrelig. Grotere kwartsen komen meestal niet voor. Kwarts komt regelmatig verspreid voor over het gesteente. Soms is de kwarts ten gevolge van drukverschijnselen suikerkorrelig.
  De biotiet is fijnverdeeld. De muscoviet ligt nog al eens in kleine groepjes.
  Muscoviet is groter dan biotiet. De kaliveldspaat in de grondmassa bestaat deels uit microklien
   

 • b. Leuco-/Monzogabbro's van Nordingrå

  • 1. Leucogabbro. N.O.P.
  • 2. Detail van foto 1
  • 3. Leucogabbro. Als. Dk
  • 4. Leucogabbro.. Rots. Omg. Nordingra.
  • 5. Leucogabbro. Als.Dk
  • 6. Leucogabbro. Als. Dk.
  • 7. Detail van foto 6
  • 8. Monzogabbro. Hindsholm. Dk
  • 9. Monzogabbro.. Emmerschans.
  • 10. Detail van foto 9.
  • 11. Monzogabbro.. Emmerschans.
  • 12. Detail van foto 11.
  • 13. Monzogabbro v Ǻngermanland. Norg. Collectie R. Nolles.
  • 14. Detil van foto 13.

  Leuco-/Monzogabbro's van Nordingrå (1,58 miljard jaren)

  De oude naam die voor deze gesteenten werd gebruikt, was “Syenietgabbro van Ångermanland”.
  Deze naam klopt echter niet meer omdat men gabbro’s met meer dan 10% kaliveldspaat tegenwoordig betitelt als “Monzogabbro”. Relatief lichtgekleurde gabbro's zonder of met erg weinig kaliveldspaat krijgen het voorvoegsel "Leuco". 
  Ook over de herkomstgebieden wordt anders gedacht. Dit soort stenen komt inderdaad voor in Ångermanland, maar Huisman wijst er in “Kijk eens omlaag.nl” op dat er ook voorkomens zijn op Åland en dat dit de reden is, dat deze gesteenten relatief veel op de Hondsrug worden gevonden. Dat juist twee van onze fraaiste stenen uit Emmerschans afkomstig zijn zou dan ook geen toeval zijn.
  Beide gesteenten bestaan vaak uit fraaie grote groengrijsblauwe plagioklaastabletten, die vooral aan de buitenkant van een steen opvallend kunnen zijn. Deze plagioklaas is vooral groenachtig van kleur. De blauwe schittering op enkele detailfoto’s geeft aan, dat we hier te maken hebben met labradoriet. De andere mineralen, die tussen de plagioklaastabletten ingeklemd liggen bestaan vooral uit hoornblende, augiet en biotiet. Bij de monzogabbro’s uiteraard aangevuld met kaliveldspaat.
  De kaliveldspaat in de monzogabbro’s is ontstaan, doordat granitisch magma uit omringend gesteente tijdens de stolling is binnengedrongen. Ze bevinden zich dan ook vooral aan de randen van de massieven. Rotsen van het moedergesteente komen voor in de omgeving van Nordingrå in Ångermanland.
   

 • c. Leucogabbro uit Broeksterwoude.

  • 1. Leucogabbro van Ångermanland. Damwoude.
  • 2. Detail van foto 1.
  • 3. Detail van foto 1.
  • 4. Detail van foto 1.

  Leucogabbro.

  Tijdens werkzaamheden bij de aanleg van de autoweg “De Centrale As” in Noord-Friesland is bij Broeksterwoude in juli 2014 een grote gabbro uit het keileem te voorschijn gekomen. Vanwege zijn opvallend grote hoeveelheid lichtgekleurde plagioklaas behoort deze steen bij de Leucogabbro’s. De middellijn van het blok bedraagt 80-90 cm. Omdat we een dergelijke vondst, vooral van deze grootte in Noord-Friesland toch wel heel bijzonder vinden, besteden we aan deze steen extra aandacht. Bij de eerste aanblik valt de ligging van de donkere mineralen meteen al op. Deze mineralen liggen tussen grote lichtgekleurde plagioklaaseerstelingen ingeklemd. Vooral op de detailfoto’s is dit goed zichtbaar.. Deze donkere mineralen bestaan vooral uit pyroxenen (augiet), De groenachtige kleur in de donkere mineralen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door in hoornblende (oeraliet) omgezette augiet. Dit is vooral goed zichtbaar op detailfoto 2. Verder is de roestvorming opvallend. Dit wordt vooral veroorzaakt door verwering van augiet. De bruine roest is goed te zien op foto 1. Roestvorming is kenmerkend voor dit soort gesteente.
  Kaliveldspaat is (ook met de loep) niet te vinden. Mogelijk komt het mineraal voor in zeer kleine hoeveelheden, maar ook in dat geval zijn de namen syenietgabbro of monzogabbro niet gerechtvaardigd. Het kleine aantal bruinrode voorkomens lijken te zijn ontstaan door roestvorming. Kwarts is niet zichtbaar.
  Dit soort Leucogabbro’s behoort tot de gidsgesteenten en is afkomstig uit Ångermanland in Noord-Zweden.

  De steen is inmiddels in bezit van het IJstijdenmuseum. 


   

 • d. Nordingrå-granofier.

  • 1. Granofier. Rots. Skuleberget.
  • 2. Granofier. Detail van foto 1.

  Granofier van Nordingrå.

  De vele vergroeiingen van kwarts en veldspaat zijn in deze steen met het blote oog al duidelijk zichtbaar. In de grondmassa liggen een aantal rechthoekige en afgeronde rode veldspaten, Naast allerlei granofirische vergroeiingen in de grondmassa zijn er fijngrafische vergroeiingen van kwarts en veldspaat dicht rondom de veldspaten. Naast de kwarts in de vergroeiingen komen ook een groot aantal grijze afgeronde kwartsen voor. Plagioklaas is vooral door de bruinrode kleur onopvallend. Het zwarte mineraal is vooral hoornblende. Het komt voor in aggregaatjes en vormt af en toe met de kwartsen wat pyterlietachtige kransjes om de veldspaten.
  Kenmerkend zijn de kleine, witte holteopvullingen van
  kalk- en of vloeispaat. Hierdoor is het gesteente duidelijk van gesteenten van Åland te onderscheiden. 
   

 • e. Nordingrå. Rapakivigraniet.

  • 1. Herkomstgebied. Nordingrå-rapakivigranieten.
  • 2. Nordingrå-rapakivigraniet. Rots. Sund t.n.v. Nordingrå.
  • 3. Detail van foto 2.
  • 4. Nordingrå-rapakivigraniet.. Rots t.n.v. Nordingrå.
  • 5. Detail van foto 4.
  • 6. Nordingrå-rapakivigraniet. Rots. T.n.v. Nordingrå.
  • 7. Detail van foto 6.
  • 8. Nordingrå-rapakivigraniet. Rots. T.n.v. Nordingrå.
  • 9. Detail van foto 8.

  Rapakivigranieten van Nordingrå. (1,5 jiljard jaren)

  Deze rapakivigranieten zijn afkomstig uit het gebied ten noorden van Nordingrå in het kustgebied tussen Sundsvall en Örnsköldsvik. Ze vertonen duidelijk rapakivikenmerken. In alle stenen vinden we duidelijk twee generaties kwarts. (Vrije kwartsen en kwartsen in de fijngrafische vergroeiingen tussen kwarts en kaliveldspaat). De fijngrafische vergroeiingen vinden we zowel langs de randen van de kaliveldspaten als in de grondmassa. De kwarts is vaak wat bruinachtig van kleur. Donkere mineralen (biotiet, hoornblende) en kwarts vormen gewoonlijk kransen rond de vaak hoekige kaliveldspaten, zodat soms een wat pyterlitisch uiterlijk ontstaat. De kaliveldspaten zijn vaak sterk perthitisch. Plagioklaasranden rond de kaliveldspaten komen in onze voorbeelden niet voor. Plagioklaas is gewoonlijk onopvallend aanwezig. Het is grijs van kleur en de hoeveelheden zijn meestal klein. In sommige stenen vinden we insluitsels van calciet.
  De Nordingrå-rapakivigranieten worden ook wel eens Ǻngermanlandrapakivigranieten genoemd. Ze komen namelijk uit de provincie Ǻngermanland.

   

  De steen op foto 2 is vanwege het grote aantal opvallende kaliveldspaten eigenlijk een porfierische rapakivigraniet.
  Nr. 4 lijkt wat kleur betreft veel op nr. 2. Opvallend zijn de witte opvullingen van kalkspaat, waarin zich vaak fijngrafische vergroeiingen van kwarts bevinden. Zandstra (Gidsgesteenten 1988 blz. 133) maakt melding van deze holteopvullingen in Ångermanland-granofier. Verschil met het door hem als Ångermanland-granofier beschreven gesteente is echter, dat de granofierische vergroeiingen in deze steen eigenlijk niet met het blote ook zichtbaar zijn. (Zie de pijlen in de detailfoto)
  Nr. 6 is een sterk granofierische graniet, met zowel kwartsvergroeiingen als vrije kwartsen en vrij veel aggregaten van donkere mineralen. Deze donkere mineralen (Vooral hoornblende) zijn deels omgezet in een donkergroenzwarte massa. Zandstra noemt dit verschijnsel bij de beschrijving van de Ulvögraniet. (Platenatlas nr. 80) Mogelijk hebben we hier, ook vanwege de vele granofierische vergroeiingen, te maken met een overgangsgesteente naar deze Ulvögraniet

   

 • f. Ragundagraniet.

  • 1. Ragundagesteenten. Herkomstgebied.
  • 2. Ragundagraniet. Rots. Omg. Ragunda.
  • 3. Detail van foto 2.
  • 4. Ragundagraniet. Rots. Omg. Ragunda.
  • 5. Detail van foto 4.
  • 6. Ragundagraniet. Rots. Omg. Ragunda.
  • 7. Detail van foto 6.
  • 8. Ragundagraniet. Rots. Omg. Ragunda.
  • 9. Detail van foto 8.
  • 10. Ragundagraniet. Rots. Omg. Ragunda.
  • 11. Detail van foto 10.
  • 12. Ragundagraniet. Rots. Omg. Ragunda.
  • 13. Detail van foto 12
  • 14. Ragundagraniet. Opende.
  • 15. Ragundagraniet. N.O.P.
  • 16. Ragundagraniet. N.O.P.
  • 17. Detail van foto 16.
  • 18. Ragundagraniet. Eernewoude.

  Ragundagraniet. (Ong. 1,5 miljard jaren)

  Ragundagranieten komen voor in en rond de plaats Ragunda.
  De stenen hebben rapakivikenmerken. In een gewoonlijk (zalm)roodachtige grondmassa liggen vaak breedrechthoekige
  veldspaten, die worden omgeven door grijs tot bruinachtige kwartskorrels.Beide kleuren komen nog al eens voor in dezelfde steen. In sommige variëteiten ligt de kwarts in kransen of in groepjes. Alle type hebben fijngrafische vergroeiingen. 
  Sommige kaliveldspaten hebben een plagioklaasring. Plagioklaas komt soms weinig voor. Meestal echter ligt het als zelfstandige kristallen in de grondmassa. Het zwarte mineraal is vooral biotiet. Het komt in wisselende hoeveelheden verspreid voor door het gesteente. Vaak is het gehalte niet al te groot. 
  Nr. 10 is een zure Ragundagraniet. Het gesteente heeft opvallend weinig donkere mineralen.

   

 • g. Ragundagranietporfier.

  • 1. Granietporfier. Rots. Omg. Ragunda.
  • 2. Detail van foto 1.
  • 3. Granietporfier. Rots. Omg. Ragunda.
  • 4. Detail van foto 3.
  • 5. Ragundagranietporfier. Flyvesandet. Dk
  • 6. Ragundagranietporfier. Als. Dk
  • 7. Detail van foto 6.
  • 8. Ragundagranietporfier. Als. Dk
  • 9. Ragunda granietporfier. Frydendal. Als. Dk.
  • 10. Detail van foto 9.

  Ragunda-granietporfier. (1,6 -1,4 miljard jaren)

  De door biotiet en hoornblende gespikkelde grondmassa van dit gesteente is bruin- tot roodachtig van kleur. In deze grondmassa liggen roze en/of witachtige, vaak wat ovale kaliveldspaten. Een aantal heeft een mantel van witte plagioklaas. Soms zijn er kleine zelfstandige plagioklazen. Kwarts komt in wisselende hoeveelheden voor. De vorm is hoekig of afgerond. Verder vormt de kwarts in de grondmassa fijngrafische vergroeiingen met de kaliveldspaat. Een belangrijk kenmerk van het gesteente is het voorkomen van  xenolieten. (insluitsels van een vreemd gesteente) 

  Ook dit gesteente hoort bij de Rapakivi's. 

 • h. Ragundakwartsporfier

  • 1. Ragundakwartsporfier. Flyvesandet. Dk
  • 2. Ragundakwartsporfier. Detail van foto 1.
  • 3. Ragundakwartsporfier.Werpeloh.
  • 4. Ragundakwartsporfier. Frydendal. Als. Dk.
  • 5. Detail van foto 4.
  • 6. Ragundakwartsporfier. Flyvesandet. Dk.
  • 7. Detail van foto 6.

  Ragunda-kwartsporfier. (1,6 -1,4 miljard jaren)

  In een gespikkelde, granitische grondmassa zien we een groot aantal opvallende, afgeronde, idiomorfe kwartsen. De lichtgekleurde veldspaten zijn vaak omgeven door een roodachtige of grijze rand. In de grondmassa liggen een groot aantal donkere aggregaten, die voornamelijk uit biotiet bestaan en de steen een gespikkeld uiterlijk geven. De kwartsen zijn grijs van kleur en rond of wat afgerond van vorm. Het gesteente is te onderscheiden van bepaalde Ålandporfieren door de gespikkelde grondmassa en de grijze mantels om een aantal kaliveldspaten. (Nr.2) Bij de Ålandporfieren zijn deze donkerrood.
  Uitgaande van de grondmassa kunnen we deze stenen ook rekenen tot de granietporfieren.

   

 • i. Rätangraniet.

  • 1. Rätangraniet. Herkomstgebied.
  • 2. Rätangraniet. Rots t.z.v. Rätan.
  • 3. Detail van foto 2.
  • 4. Rätangraniet. Rots. Harjedalen. Zw.
  • 5. Rätangraniet. Rots. Omg. Rätan.
  • 6. Rätangraniet. Als. Dk.
  • 7. Detail van foto 6.

  Rätangraniet. (1,8 miljard jaren)

  Dit gesteente heeft een aantal opvallend grote lichtrode rechthoekige of afgeronde kaliveldspaten. (Microklienperthiet). De veldspaten hebben een duidelijke zonaire opbouw. Een deel van de microklien vormt Karlsbader Tweelingen. Binnen de veldspaten komen plagioklaasinsluitsels voor. De meeste plagioklaas vinden we in gewoonlijk rechthoekige tabletten in de tussenmassa. Ook bij deze plagioklazen komt een zonaire opbouw voor.
  Verder vinden we in de grondmassa onopvallende grijze kwarts en aggregaten van biotiet en hoornblende. Verspreid door de gehele grondmassa vinden we een grote hoeveelheid kleine gele
  titanietkorrels, die vooral met een loep goed zichtbaar zijn. Ook vertoont zich wat roodachtige apatiet.
  Deze stenen tonen één van de types. Er zijn ook fijnkorreliger en meer roodgekleurde typen. (Zie hiervoor de website:
  Skan-Kristallin.)

   

 • j. Rätangraniet. Gedeformeerd.

  • 1. Rätangraniet. Gedef. Rots. Harjedalen.
  • 2. Rätangraniet. Gedef. Rots. Harjedalen.
  • 3. Detail van foto 2.
  • 4. Rätangraniet. Gedef. Rots. Harjedalen.
  • 5. Rätangraniet. Gedef. Als. Dk.
  • 6. Rätangraniet. Gedef. Detail van foto 5.
  • 7. Rätangraniet. Gedef. Tietjerk.
  • 8. Rätangraniet. Gedef. Opende.
  • 9. Rätangraniet. Gedef. Drachten.
  • 10. Rätangraniet. Gedef. Tietjerk.
  • 11. Rätangraniet. Gedeformeerd. Damwoude.
  • 12. Rätangraniet. Gedeformeerd. Nij Beets
  • 13. Rätangraniet. Gedef. Harjedalen.
  • 14. Detail van foto 13.
  • 15. Rätangraniet. Gedef. Gyldendal. Dk.
  • 16. Detail van foto 15.

  Rätangraniet. Gedeformeerd. (1,8 miljard)

  Een gesteente dat zich kenmerkt door deformatieverschijnselen in de vorm van gelaagdheid en verbrijzelde mineralen. De hoofdkleuren van gedef. Rätangraniet zijn rood en groen/geel. Opvallend zijn de tot 2 cm grote, roodachtige, afgeronde kaliveldspaten. Het gesteente bevat veel meer witgele of lichtgroene plagioklaas dan kaliveldspaat. De plagioklaas toont vaak vierkante, (soms zonaire) vormen.
  Kwarts komt voor in wisselende hoeveelheden. De kleur is grijs of zwakblauw. De donkere mineralen
  hoornblende en biotiet vertonen vaak strepen. Kenmerkend voor Rätangraniet is het rijkelijk voorkomen van grote gele titanietkristallen. (Nr.6)
   

 • k. Revsundgraniet

  • 1. Revsundgranieten. Herkomstgebied.
  • 2. Revsundgraniet. Rots.
  • 3. Detail van foto 2.
  • 4. Revsundgraniet. Als. Dk.
  • 5. Revsundgraniet. Kås Strand. Dk.
  • 6. Revsundgraniet. Klein Waabs. D.
  • 7. Detail van foto 6.
  • 8. Revsundgraniet. Zevenhuizen.
  • 9. Revsundgraniet. Rots.
  • 10. Revsundgraniet. Rots.
  • 11. Detail van foto 9.
  • 12. Revsundgraniet. N.O.P.
  • 13. Detail van foto 12.
  • 14. Revsundgraniet. Als. Dk.
  • 15. Revsundgraniet. Drachten.
  • 16. Revsundgraniet. Drachten.
  • 17. Revsundgraniet. Schoonloo.
  • 18. Detail van foto 17.
  • 19. Revsundgraniet. Frydendal. Als. Dk.
  • 20. Detail van foto 19.

  Revsundgraniet. (1,8 miljard)

  Revsundgranieten komen wat porfierisch over. De verschillende variëteiten zijn afkomstig uit een groot gebied van wel 18.000 km2.
  Revsundgranieten zijn te verdelen in twee variëteiten n.l. rode en grijze Revsundgranieten. (Björnagraniet en Pilgrimstadgraniet) Het zijn groffe bonte gesteenten met over het algemeen grote breedrechthoekige kaliveldspaten. Ze zijn over het algemeen arm aan insluitsels. Deze kaliveldspaten zijn meestal z.g.
  Karlsbader Tweelingen. Vaak liggen de veldspaten lineair gerangschikt. (Bijv. nr. 6)
  De grondmassa is grofkorrelig. De kwartsen zijn tot 1 cm groot en blauwachtig, lichtgrijs of bruingeel van kleur.De korrelgrenzen tussen kwarts en veldspaat zijn onregelmatig. De plagioklaaskristallen wit tot licht groenachtig van kleur en soms tot 2 cm groot. Biotiet is aanwezig in grote zwarte
  aggregaten. Soms bevat het gesteente ook granaten
   

 • l. Revsundgraniet. (Sörvik type)

  • 1. Sörvikgraniet. Rots.
  • 2. Sörvikgraniet. Detail van foto 1.
  • 3. Sörvikgraniet. Rots. Vimmervattnet
  • 4. Detail van foto 3
  • 5. Sörvikgraniet. Trimunt.
  • 6. Detail van foto 5.

  Sörvikgraniet.

  Sörvikgraniet is afkomstig uit het grensgebied van Ångermanland en Jämtland. Deze variëteit van Revsundgraniet verschilt nogal in uiterlijk. We tonen hier twee verschillende typen Het gesteente is over het algemeen grijsachtig van kleur. Deze kleur wordt vooral bepaald door de kaliveldspaten. De grote veldspaten liggen soms wat in rijen of aggregaten. De donkere kwartsen zijn sterk afgerond. Dit is een belangrijk kenmerk.zie nr. 2. (De kwarts is hier blauwachtig van kleur.) Lichtgekleurde plagioklaas komt vrij veel voor. De graniet is opvallend gevlekt door aggregaten van donkere mineralen. Sörvikgraniet verweert gemakkelijk en krijgt dan aan de buitenkant een roodachtige kleur. (Gegevens uit: “Gidsgesteenten” Zandstra 1988)

   

   

 • m. Sorselegraniet

  • 1. Sorselegraniet. Herkomst.
  • 2. Sorselegraniet.
  • 3. Detail van foto 2.

  Sorselegraniet.  (1800 miljoen jaren)

  Sorselegranieten zijn afkomstig uit het uiterste noorden van Zweden, waar verschillende typen voorkomen. Het zijn niet gedeformeerde, wat porfierachtige granieten met een wat bruinachtige tot soms een iets roodachtige, fijnkorrelige grondmassa. In deze grondmassa liggen een zeer groot aantal, deels idiomorfe eerstelingen, die over het algemeen kleiner zijn dan 1 cm. Deze eerstelingen zijn kaliveldspaten (pijl 1), die in kleur iets van de grondmassa verschillen en grijsgevlekte plagioklazen, die in ons voorbeeld soms ook iets groenachtig van kleur zijn. (Pijl 2) Sommige kaliveldspaten hebben een lichte plagioklaasrand, maar in ons voorbeeld is dit slecht zichtbaar. Dit geldt ook voor de rhombenvormige rand, die sommige plagioklazen bezitten. Pijl 3 toont een wat onduidelijk voorbeeld.
  Sorselegranieten bezitten twee generaties kwarts van grijs tot bruinachtige kleur. De eerste generatie bestaat uit kleine losse kwartskorrels van enkele mm grootte, die verspreid in het gesteente voorkomen. (Pijl 4). De meeste kwarts bestaat echter uit kleine meestal hoekige figuurtjes, die overal tussen de veldspaten voorkomen (Pijl 5) en soms grafische vergroeiingen vormen met de kaliveldspaat.
  De zwarte mineraalaggregaten bestaan uit vooral uit hoornblende en wat biotiet. Het percentage zwarte mineralen wisselt nog al in de verschillende variëteiten.
  Opvallend in een aantal typen zijn de donkere naaldjes langs de randen van de veldspaten. In ons voorbeeld zijn ze echter nauwelijks aanwezig.
  Deze steen is gevonden door R. Baken, die de juiste naam destijds niet heeft kunnen vinden, waardoor de steen in de vergetelheid is geraakt en we over de vindplaats slechts kunnen zeggen, dat de Duitse Oostzeekust of het Deense eiland Als waarschijnlijk de vindplaats is.
  Wie meer wil weten over dit interessante gesteente kan daarvoor terecht op
  http://jpruntel.home.xs4all.nl/sorsele.html of http://www.kristallin.de/Schweden/Sorsele/Sorsele-Granit.htm#1.
  Officieel hoort de Sorselegraniet nog niet tot de gidsgesteenten, maar het gesteente heeft dusdanige unieke kenmerken, dat dit wellicht spoedig wel het geval zal zijn.

       

   

                    Terug naar Noord-Zweden/Botnische Golf                    Terug naar Startpagina