U bevindt zich hier: Home > Gesteentenoverzicht website > A t/m F

A t/m F

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Ălandaplietgraniet
Ălandaplietporfier
Ălandgranietporfier
Ălandgranofier
Ălandkwartsporfier
Ălandkwartsporfier van Hammarudda
Ălandkwartsporfier van Störbroskar
Ălandrapakivi
Ălandrapakivigraniet
Ălandrapakivi. Gesteentemonsters
Ălandrapakivi. Zwerfstenen
Ălandrapakivigraniet/-apliet. Miarolitisch
Almindingengraniet

Ankaramiet
Alnoïet
Ămålgneisgraniet
Amfibolieten

Amfibolieten (Granaat)

Amfibolieten (Plagioklaasslierig)
Ăngermanland Tweeglimmergraniet
Ankaramiet. Oslogebied
Anorthosiet
Anorthosietgabbro
Apliet
Ăppelbograniet
Arkose
Arnögraniet
Ăsbydiabaas

Astuf type Idkerberg
Ăvagraniet

  

                         

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Baltische dolomiet

Botnische Granofier 
Barnarpgraniet.
Basalt van Schonen
Basalten

Basalten (Porfierisch)

Basalten (Glomerofierisch)
Beyrichiënkalk

Blyberg-ignimbriet
Bohuslängraniet
Bordvika-ignimbriet
                           Bornholmstreepgraniet                           
Botnische albiet-felsietporfier
Botnische felsietporfier
Botnische gneisgraniet
                                 Botnische Golfporfieren                                  
Botnische kwartsporfier
  Botnische kwartsporfier van Andeskeri
Botnische kwartsporfier van Åva
Botnische kwartsporfier van Finström
Breccies
Breccies. Overige
Bredvadporfier
Bredvadporfier. Åsentype
                                

 

C C C C C C C C C C C C

Charnochiet
Chiasmazandsteen
Chonetenkalk
Conglomeraten
Conglomeraten Overige

Crinoïdenkalk
Coronitische gabbro
Cummingtonietkwartsiet

 

D D D D D D D D D D D

Dannemora helleflint
Diabazen. Algemeen

Diabazen. (Porfierisch)

Diabaas. Variolitisch
Dieptegesteenten
Digerbergconglomeraat

Digerberg tuffiet
Diorietapliet
Diorieten
Doleriet van Schonen (NW)
Drammengraniet
Drammenpyterliet
Drammenrapakivi

E E E E E E E E E E E E

Eerstelingrijke veldspaatporfieren
Ekeriet
Eclogieten  Retro
Emarpporfier
Eringsbodagraniet

 

 

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 

Fagerhult-tuf
Faxe Koraalkalk

Fellingsbrograniet
Filipstadgranieten
Filipstadgraniet. Algemeen
Filipstadgraniet. Gedeformeerd
Filipstadgraniet. Grijs
Filipstadgraniet. Rode plagioklaas
Filipstadgraniet. Overige

Finnemarkagraniet

Finse granietporfier
Finse porfierapliet
Finse porfiergraniet
Finse Helsinkiet
Finse rapakivi
Finse rapakivi
Flivikgraniet
Foyaiet

Terug naar gesteentenoverzicht       Terug naar Zwerfsteenweb