Asturf van Dalarna. Type Idkerberg

Asturf van Dalarna. Type Idkerberg.

De stenen die we hier tonen zijn afkomstig uit het dorpje Ryssa in Dalarna. Dit dorpje ligt aan de westkant van het Siljan Meer,  12 km zuidelijk van Mora. Deze stenen komen volledig overeen met de beschrijvingen, die door Zandstra  (1988)  en Hesemann (1975) zijn gegeven voor de “Astuf van Idkerberg”.  Dit dorpje ligt ruim 10 km zuidwestelijk van Borlänge.
Deze stenen behoren bij de pyroklastische sedimenten. Bij een hevige vulkaanuitbarsting heeft neerslag van vulkanische as op rode Dalarna zandsteen plaats gevonden.  Deze vulkanische as heeft zich vermengd met het zandsteenmateriaal. Het resultaat  is een gesteente met een roodgetinte grondmassa die min of meer een mengsel is van tuf en zandsteen. Er zijn allerlei overgangen van bijna totale astuf tot zandsteen. De rode kleuren zijn ontstaan onder invloed van het ijzermineraal hematiet, dat in de as aanwezig was.Ook in de zandstenen zat hematiet.
De stenen vertonen gewoonlijk wat gelaagdheid.
Kenmerkend zijn de verspreide of laagsgewijze groenachtige, rode of gele vlekken. Soms zijn ze uitgewalst in lenzen. (Zie steen 1) Dan weer zijn ze rondachtig. Vooral steen 4 vertoont opvallende, soms kogelachtige vlekken. De vlekken in de stenen zorgen voor kenmerkende kleurcontrasten. Voor de samenstelling van de vlekken is microscopisch onderzoek noodzakelijk.
De rode kleuren in de vlekken schijnen weer te zijn ontstaan ten gevolge van de invloed van ijzer. De groene vlekken zijn volgens Hesemann gesteenteresten die niet door  ijzerinvloeden zijn beïnvloed.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

  • 1. Astuf. Type Idkerberg. Ryssa.
  • 2. Detail van foto 1
  • 3. Astuf. Type Idkerberg. Ryssa.
  • 4. Detail van foto 3.
  • 5. Astuf. Type Idkerberg. Ryssa.
  • 6. Detail van foto 5.
  • 7. Astuf. Type Idkerberg. Ryssa.
  • 8. Detail van foto 7.