Hoornrots

Hoornrots (500-450 miljoen jaren)

Hoornrots is 250 miljoen jaar geleden volgens Smed door contact-metamorfose ontstaan uit leisteen, die enkele honderden miljoen jaren eerder was gevormd. Er ontstonden zeer hoge temperaturen door gesmolten gesteenten, die doordrongen tot het aardoppervlak, waardoor de leisteen bij een temperatuur van 900-1000 graden werd omgezet. In Noorwegen is dit gesteente in de grensgebieden van Drammengraniet en Larvikiet in enkele km brede zones ontstaan.
Hoornrots is een taai, vuursteenachtig, zacht aanvoelend gesteente, waarin de oorspronkelijke sedimentlagen nog opvallend goed zijn te herkennen. De kleuren zijn over het algemeen wit, lichtgrijs en gelig, afgewisseld door meer donkere banen.
Door de metamorfose hebben de verschillende mineralen hun eigen vorm verloren en zijn rondachtig geworden. Ook kunnen allerlei nieuw gevormde mineralen voorkomen zoals glimmer, veldspaat, hoornblende, augiet en cordiriet. Deze nieuw gevormde mineralen zijn de oorzaak van de fraaie kleurvariaties, die kenmerkend zijn voor Hoornrots.
Over vondsten In Nederland is ons niets bekend.

 

  • 1. Hoornrots. Omg. Lyngs. Dk.
  • 2. Detail van foto 6.
  • 3. Hoornrots. Omg. Lyngs. Dk.
  • 4. Detail van foto 8.
  • 5. Hoornrots. Omg. Lyngs. Dk.
  • 6. Hoornrots. Naesby Dale.
  • 7. Detail van foto 11.