Idre-conglomeraat.

Idre-conglomeraat.

Tussen Idre en de Noorse grens komen in de omgeving van Drevdagen conglomeraten voor, die wel Idre-conglomeraat worden genoemd. In de literatuur wordt dit gesteente weinig genoemd en het is niet zeker of dit gesteente bij de gidsgesteenten thuishoort.
De Idre-conglomeraten zijn echter stenen met kenmerken, die hen onderscheiden van andere conglomeraten.
In de eerste plaats hebben ze de kenmerkende kleur van de Idrekwartsporfieren en dit gesteente komt ook als rolsteentjes voor in de conglomeraten. Vooral in de steen van foto 1 is dit duidelijk te zien. Opvallend zijn de rode veldspaatvlekken. Ze komen voor in beide stenen. De steen van foto 3 heeft een grondmassa die doet denken aan een tuffiet. Mogelijk is de naam tuffiet hier beter op zijn plaats dan de benaming conglomeraat.

 

    • 1. Idre-conglomeraat. Omg. Drevdagen. Vaste rots.
    • 2. Detail va foto 1.
    • 3. Idre-conglomeraat. Omg. Drevdagen. Vaste rots.
    • 4. Detail van foto 3.