Ignimbrieten en vulkanische breccies.

Ignimbrieten en vulkanische breccies. (295-275 miljoen jaren)

Van deze gesteenten is de exacte plaats van herkomst over het algemeen niet bekend. Men heeft pas zekerheid over herkomst uit het Oslogebied, als de stenen minstens één fragment bevatten van een herkenbaar Oslogesteente bijv. rhombenporfier.
De ignimbrieten zijn tijdens vulkanische uitbarstingen ontstaan uit zeer hete vulkanische as en gassen. (Gloedwolken). Ze zijn herkenbaar aan de grondmassa, die vaak voor een zeer groot deel bestaan uit brokstukjes van verschillende gesteenten. Deze brokstukjes verschillen gewoonlijk sterk in grootte en hebben scherpe hoeken. Soms komt ook kwarts voor, zoals bijv. in de Ignimbriet van Bordvika.
Tijdens een vulkaanuitbarsting kan ook allerlei materiaal uit de kraterpijp en van buiten de krater worden meegenomen. Deze scherpe brokstukken verkitten met de stollende ignimbrietische grondmassa en vormen in de ignimbrieten grotere brokstukken. Dergelijke stenen kan men vulkanische breccies noemen.
Niet iedereen maakt onderscheid tussen ignimbrieten en vulkanische breccies. (Bijv. de Deense stenensites). Men rangschikt de stenen onder de ignimbrieten. Mogelijk doet men dit, omdat het onderscheid tussen ignimbriet en breccie moeilijk is vast te stellen. Wij geven de stenen aan met de naam “vulkaniet”.
Sommige stenen met een fijnkorrelige grondmassa rekent men tot de tuffieten.
  

  • 1. Vulkanische breccie. Ertebolle. Dk.
  • 2. Vulkaniet. Detail van foto 1.
  • 3. Vulkaniet. Kås Hoved. Dk.
  • 4. Vulkaniet. Detail van foto 3.
  • 5. Vulkanische breccie. Kås Hoved. Dk.
  • 6. Vulkanische breccie, Gyldendal. Dk.
  • 7. Vulkaniet. Detail van foto 6.
  • 8. Vulkanische breccie. Naesby Dale. Dk.
  • 9. Detail van foto 8.
  • 10. Vulkanische breccie. Vadum Strand. Dk.
  • 11. Detail van foto 10.
  • 12. Vulkaniet. Vadum Strand. Dk.
  • 13. Detail van foto 12.
  • 14. Vulkanische Breccie. Kås Hoved. Dk.
  • 15. Detail va foto 14.
  • 16. Vulkanische Breccie. Naesby Dale.
  • 17. Detail van foto 16.
  • 18. Vulkanische breccie. Knud Strand. Dk.
  • 19. Detail van foto 18.
  • 20. Vulkanische breccie. Vadum Strand. Dk.
  • 21. Detail van foto 18.
  • 22. Vulkanische breccie. Vadum Strand. Dk.
  • 23. Vulkanische breccie. Vadum Strand. Dk.
  • 24. Vulkanische breccie. Ertebolle. Dk.
  • 25. Detail van foto 24.
  • 26. Vulkanische breccie. Hostrup Strand. Dk.
  • 27. Detail van foto 26.
  • 28. Oslo-ignimbriet. Knud Strand. Jutland. Dk.
  • 29. Detail van foto 28.
  • 30. Vulkanische breccie. Ny Molle. Dk