Kataklasieten/Mylonieten

Kataklasieten/Mylonieten.

Als in een breukzone van de aardkorst twee platen langs elkaar schuiven kunnen gesteenten in de breukzone verbrijzeld worden en kan er plastische deformatie plaatsvinden.
Het dichtst bij het aardoppervlak kunnen gesteenten in stukken breken en tektonische breccies vormen. Dieper in de aardkorst is de druk groter en de temperatuur hoger. De gesteenten worden hier meer verbrijzeld en de ruimtes die ontstaan worden opgevuld met een bindmiddel. Het gesteente dat ontstaat is eigenlijk nog een tektonische breccie, maar van mooie klasten is geen sprake meer. Het is een wirwar van grotere en kleine stukken die zelf vaak ook nog weer gebroken zijn. Dit soort stenen, die eigenlijk onderdeel uitmaken van de tektonische breccies noemt men vaak  kataklasieten. (kataklase = verbrokkeling) Op vele kilometers diepte in de aardkorst zijn druk en hitte enorm. Hier vindt niet alleen verbrijzeling plaats maar ook plastische deformatie. Hierdoor worden eerstelingen/porfiroblasten in elkaar gedrukt en ontstaan er platgewalste gesteenten, die soms wat golvend zijn. Dit soort stenen noemt men mylonieten. Mylonieten zijn gewoonlijk samengesteld uit de zelfde mineralen als het omringende gesteente. Zowel kataklasieten als mylonieten kunnen ontstaan in elke gesteentesoort. De naam zegt dan ook alleen iets over de stuctuur en textuur van een gesteente, maar niet over de mineralogische samenstelling.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

 

  • 1. Kataklasiet. Opende.
  • 2. Detail van foto 1.
  • 3. Kataklasiet. Drachten.
  • 4. Detail van foto 3.
  • 5. Kataklasiet. Drachten.
  • 6. Detail van foto 5.
  • 7. Mylonitische pegmatiet. Omg. Nordborg. Als. Dk.
  • 8. Detail van foto 7.
  • 9. Mylonitische gneis. Jutland. Dk.
  • 10. Detail van foto 9.
  • 11. Myloniet. Fünen. Dk.
  • 12. Myloniet. N.O.P.
  • 13. Detail van foto 12.
  • 14. Myloniet. Bakkeveen.
  • 15. Detail van foto 14.
  • 16. Mylonietgneis. Burgum.
  • 17. Detail van foto 16.