U bevindt zich hier: Home > Gesteentenoverzicht website > M t/m R

M t/m R

M M M M M M M M M M M M M M

Maenaïet

Mafische granaatcoroniet

Malingsbograniet
Mariannelundgraniet
Måsshagagraniet
Melafieren
Metamorfieten
Metasomatieten
Miarologische Ålandrapakivigraniet
Mieniet
Migmatiet 

Migmatieten/Granaatgneis  

Migmatieten. Structuren

Monzogabbro van Ǻngermanland

Monzonieten
Monzodiabaas           
Monzonitische randfacies Rapakivi                             
Mylonieten                                                                              

 

N N N N N N N N N N N N N N N 

Nebuliet
Nefelienbasalt
Nefeliensyeniet

Noord-Baltische Rapakivigraniet
Nordingrå-monzoniet

Nordmarkiet

Nordingrå-rapakivigraniet

Nordingrå-granofier

Nordmarkietporfier
Nordmarkiet-Rhombenporfier  

NW-Doleriet
Nystadgraniet. Grijs

 

 

 

 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

 

Oeralietgabbro

Ogengneis
Öjediabaas
Öjediabaas Amandelsteen
Öjediabaas. Porfirisch
Olivijndiabazen

Olivijngabbro
Oostzeekwartsporfier. Bruin
Oostzeekwartsporfier. Ignimbritisch
Oostzeekwartsporfier. Rood
Oostzeemelafier

Oostzee syenietporfier
Orbiculiet v Slättemossa
Orbiculieten
Ornöïet  

Orrklit-ignimbriet
Orthocerenkalk
Oslobasalt 

Oslo-biotietgraniet
Oslo-essexiet 

Oslo-ignimbriet

Oslokwartsporfier

                                                Östgötagranieten                                    
Ottfjällsdiabaas
Oxåsenporfier type Månstaberget
Oxåsenporfier type Åsberget
Oxåsenporfier type Katilla
Oxåsenporfier type Orrlok
Oxåsenporfieren

Oxåsenporfieren. type Käringsberg

 

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P  

Paleoporellenkalk

Paleobasalten
Paradisbakkegraniet
Påskallavikporfier
Pectenzandsteen
Pegmatiet van Schonen
Pegmatieten  Granietisch

Pegmatieten. Alkali syenieten
Perniögraniet
Peridotiet
Pisoliet van Dalarna

Porfirieten
Prehniet Amandelsteen
Prickgraniet

Prickgraniet (Micro-granitisch)
Puimsteen

Pulaskiet
Pyrietknol
Pyterliet

 

R R R R R R R R R R R R R R R R

Radmannsögabbro
Ragundagraniet
Ragundagranietporfier
Ragundakwartsporfier

Rännasignimbrieten
Rapakivigraniet. Porfirisch
Rätangraniet
Rätangraniet. Gedeform
Rechthoekporfier
Reposaarigraniet

Retro-Eclogieten
Revsundgraniet
Rhombenporfier. Algemeen.
Rhombenporfier met holteopvulling
Rhombenporfier. Gangtypen
Rhombenporfier-amandelsteen

Rhombenporfier. Metamorf.

Rhyolieten
Rödögraniet
Rödögranietporfier
Rödökwartsporfier
Rödörapakivi
Rödösyenietporfier
Rønnegraniet

 

Terug naar Gesteentenoverzicht       Terug naar Zwerfsteenweb