Malingsbograniet.

Malingsbograniet (1800 miljoen jaren)

Malingsbograniet is een donkerroodgrijze of grijze, fijnkorrelige  graniet. De graniet heeft een hoog percentage veldspaat. Het aandeel kaliveldspaat  (Perthitische microklien) is meestal groter dan de lichter gekleurde plagioklaas.
De plagioklaas is onopvallend, uitgezonderd een aantal kleine rechthoekige eerstelingen. Het percentage kwarts is over het algemeen nog al hoog, Door de kleur van het gesteente en de grijsachtige  kleur van de kwarts valt dit mineraal echter niet erg op. Dit wordt nog versterkt door de onduidelijke korrelgrenzen.
Het donkere mineraal is vooral biotiet. De biotiet ligt in millimeter grote blaadjes die soms in kleine aggregaatjes zijn verenigd, gelijkmatig verspreid door het gesteente. Hier en daar zijn met de loep wat hoornblendestaafjes zichtbaar.
Voor de zwerfsteenverzamelaar is herkenning van Malingsbrograniet lastig, omdat de graniet sterke overeenkomsten heeft met omringende granieten zoals Stockholmgraniet. Bovendien zijn er nog al wat overgangen.
Over vondsten in Nederland is ons niets bekend. 

    • 1. Malingsbograniet. Herkomstgebied.
    • 2. Malingsbograniet. Vaste rots t.w.v. Malingsbo.
    • 3. Detail van foto 2.