NW-Doleriet.

NW-Doleriet. (300 miljoen)

De Noordwest-Dolerieten komen voor in het grote gneisgebied van Halland en Schonen. Ze zijn ontstaan in een groot aantal breuken, die allemaal in de richting noordwest-zuidoost liggen. Deze gangen ontstonden zo ongeveer 300 miljoen jaar geleden en vulden zich met een basaltische smelt. In de tegenwoordige geologie zal men dan ook niet spreken van doleriet maar van een plagioklaasporfierische basalt. In de zwerfsteenkunde houden we ons echter aan de bestaande oudere benaming.
Het betekenis van het voorvoegsel "Noordwest" is hiermee wel duidelijk geworden. Het heeft te maken met de richting van de vele gangen.
Het gesteente, dat eigenlijk tot de diabaastak van de basalten behoort heeft de naam Doleriet gekregen, omdat men in Zweden dit soort diabazen met hun fijne grondmassa deze naam heeft gegeven.
NW- Dolerieten hebben over het algemeen een zeer fijne ophitische grondmassa, die bestaat uit mafische mineralen en plagioklaas. De dichtheid van deze grondmassa is iets wisselend. Sommige typen hebben een vrij dichte grondmassa, andere zijn wat groffer van structuur. De kleur is over het algemeen donkergrijs.
In deze grondmassa liggen een aantal naalden en staafjes van plagioklaas. Meestal vertonen ze een duidelijke lineaire ligging. Soms echter liggen deze plagioklazen richtingloos in de grondmassa. Dit schijnt vooral het geval te zijn in de typen met een wat groffere grondmassa.
De NW-Dolerieten kunnen overeenkomsten vertonen met Oslobasalten, maar deze hebben een dichtere grondmassa en bij Oslobasalten liggen de eerstelingen niet in een bepaalde richting.
Over vondsten in Nederland is mij niets bekend. Mogelijk worden voorbeelden niet herkend als NW-Doleriet maar gewoon benoemd als Plagioklaasporfierische Diabaas.
Met name op de stranden van het Deense eiland Als is NW-Doleriet een veel voorkomend en goed herkenbaar gesteente.

 

  • 1. Herkomstgebied. NW-Doleriet.
  • 2. NW-Doleriet. Sarup. Als. Dk.
  • 3. Detail van foto 2.
  • 4. NW-Doleriet. Sarup. Als. Dk.
  • 5. Detail van foto 4.
  • 6. NW-Doleriet. Blommeskobbel. Als. Dk.
  • 7. NW-Doleriet. Sarup. Als. Dk.
  • 8. NW-Doleriet. Sarup. Als. Dk.