U bevindt zich hier: Home > Nieuwe items en toevoegingen

Nieuwe items en toevoegingen

Nieuwe items

12-04-2018  Pegmatieten. Granitisch. Nieuwe tekst.

12-04-2018  Aplieten. Vernieuwd.

09-04-2018  Syenieten. Vernieuwd.

21-03-2018 Streckeisen diagrammen.  Geologische naamgeving.

17-03-2018 Stollingsgesteenten algemeen. Geheel herzien.

25-02-2018 Melafieren/Paleobasalten.  Geheel vernieuwde tekst.

17-02-2018 Astuf type Idkerberg

30-12-2017 Rönnegraniet. Geheel herzien.

27-10-2017 Malingsbograniet

25-07-2017  Amfibolieten. Compleet herzien en uitgebreid. 

13-06-2017 Mafische Hoge Druk Granulieten. 

19-03-2017 Västervik vlekkengesteente. Wijziging tekst.

27-02-2017 Gabbro's. Geheel herzien.

31-01-2017 Rhombenporfieren. Algemeen.

31-01-2017 Rhombenporfieren. Indeling van Oftedahl.

31-01-2017 Rechthoekporfieren (Rp13, Rp14)

31-01-2017 Rhombenporfieren. (Amygdaloïdaal)

31-01-2017 Rhombenporfieren. (Gangtypen)

31-01-2017 Rhombenporfieren. (Bijzondere typen)

10-12-2016  Västervikvlekkenkwartsiet.

25-11-2016  Kataklasieten/Mylonieten.

19/11-2016  Sorselegranieten. 2e gedeelte.

11-11-2016  Zandstenen. Geheel vernieuwd en uitgebreid.

03-05-2016  Basalten met een glomerofierische structuur.

20-02-2016  Granietporfieren.

19-02-2016  Gabbro Pegmatiet.

19-02-2016  Pegmatieten. Granitisch. Geheel herzien.

19-02-2016  Ganggesteenten Algemeen. Geheel herzien.

29-01-2016   Kwartsieten. Geheel herzien.

28-01-2016   Overige breccies.  Geheel herzien. Tekst via de afbeeldingen.

21-06-2016   Mieniet. Geheel nieuwe tekst (Toevoeging impactgesteenten)

21-01-2016   Breccies. Algemeen. Geheel herzien.

20-01-2016   Orthocerenkalk. Geheel herzien.

16-01-2016   Kalksteen (Algemeen)  en Kalksteen met Fossielen. Complete herziening.

09-01-2016   Conglomeraten. Algemeen. Nieuwe tekst en foto's.

05-01-2016   Sporenzandstenen.  Foto aanvullingen en een nieuwe tekst.

03-01-2016   Glauconietzandstenen

14-12-2015   Sedimenten. Nieuwe tekst.

30-11-2015   Porfieren zonder kwartseerstelingen. en Porfirieten.

27-11-2015   Variolitische diabaas.

22-11-2015   Vulkanieten. (Algemeen)  Nieuwe tekst en foto's

14-09-2015  Noord-Baltische Rapakivigraniet.

18-09-2015   Sorselegraniet. Compleet vernieuwd.

29-08-2015.  Pulaskiet. 

15-08-2015.  Kogelhelleflinten.

25-07-2015. Toevoeging of vervanging van ongeveer 60 stenenfoto's bij diverse hoofdstukken. 

18-07-2015. Tännäs ogengneis. Nieuw.

21-03-2015. Oxåsenporfieren vervangen door: Eerstelingrijke veldspaatporfieren van Dalarna. 

08-03-2015. Ignimbrieten van Dalarna. Een aantal aanpassingen en wijzigingen. 

06-03-2015. Idre-conglomeraat.

04-03-2015. Särna-Tinguaïet.  Nieuw.

04-03-2015. Särnaïet. Geheel herzien. 

02-03-2015. Nieuwe website. Kijk bij het hoofdstuk "Nieuws"

18-02-2015 Botnische kwartsporfieren.  Fotowijzigingen en toevoegingen. 

04-02-2015 Venjanporfirieten.  Complete herziening. 

29-01-2015 Idrekwartsporfier. Vernieuwing en uitbreiding van het aantal foto's.

17-01-2015 Nordingrå-rapakivigranieten. Uitbreiding en vervanging van                                           Ǻngermanlandgranieten. 

27-12-2014 Porfierische basalten.

26-12-2014 Basalt. Geheel herzien. 

16-12-2014 Retro-Eclogiet. Nieuwe tekst. 

13-12-2014 Nefelienbasalten.

06-12-2014 Nog niet vermelde Duitse stenensite. Kijk bij het hoofdstuk "Nieuws"

29-11-2014 Vooral foto toevoegingen bij ongeveer dertig onderwerpen. 

15-11-2014 Enkele granieten van Östergötland. 

29-10-2014 NW-Dolerieten. Geheel vernieuwd. 

23-10-2014 Rode Smålandgranieten. Nieuw item. 

23-10-2014 Roze Växjögraniet. Herziene tekst en toevoeging van foto's. 

20-10-2014 Smålandgranieten. (Algemeen)  Geheel herzien. Tekst en foto's. 

22-09-2014 Migmatieten (Algemeen).  Toevoeging foto's. 

23-08-2014 Fototoevoegingen bij Hoornrots, Nordmarkiet, Oslo-Essexiet.

12-08-2014 Ignimbrieten en vulkanische breccies. Wijziging tekst en toevoeging afbeeldingen. 

08-08-2014 Cummingtonietkwartsiet.