Porfieren zonder kwartseerstelingen.

Porfieren zonder kwartseerstelingen.

Veel van dit soort stenen zijn vulkanische vormen van stenen die bij de syenieten of monzonieten behoren. Dit is echter niet altijd met zekerheid te zeggen, omdat de grondmassa van de stenen soms nog vrij veel kwarts bevat. Met een loep is deze kwarts onzichtbaar. Er is dan ook microscopisch onderzoek nodig om het gehalte vast te stellen. Zo kan een Bredvadporfier in de grondmassa dusdanig veel kwarts bevatten, dat hij tot de Rhyolieten moet worden gerekend. Een gesteente, waartoe over het algemeen de porfieren met kwartseerstelingen behoren.
Een bekend soort porfieren zonder kwartseerstelingen zijn de Rhombenporfieren, die vooral zijn gevormd uit monzonitisch magma. Ze behoren gewoonlijk dan ook tot de Latieten en soms tot de  Trachieten, Ook verschillende porfieren uit Dalarna hebben geen zichtbare kwartseerstelingen. De reeds genoemde Bredvadporfier hoort hier ook bij.
Kwartsporfieren zonder zichtbare kwarts kunnen zowel grote als kleine eerstelingen bevatten. In plaats van eerstelingen van kaliveldspaat en plagioklaas kunnen ze ook bestaan uit anorthoklaas, een “mengmineraal” van vooral kaliveldspaat en plagioklaas. Anorthoklaas eerstelingen hebben vaak een rhombische of ruitvormige vorm. Rhombenporfieren zijn de bekendste vertegenwoordigers van dit soort stenen.

  • 1. Rhombenporfier. Limfjord. Dk.
  • 2. Bredvadporfier. Nij Beets.
  • 3. Vaggeryd syeniet. Porfierische randfacies. Als. Dk.
  • 4. Eerstelingrijke veldspaatporfier van Dalarna. Drachten
  • 5. Syenietporfier. Flyvesandet. Dk.
  • 6. Detail van foto 5.
  • 7. Syenietporfier. Drogeham
  • 8. Detail van foto 7.
  • 9. Syenietporfier. Ny Molle.
  • 10. Detail van foto 9.