Pulaskiet

Pulaskiet. (295-275 miljoen jaren)

Pulaskiet lijkt erg veel op Nordmarkiet. Het grote verschil is, dat Pulaskiet geen of hoogstens zeer weinig kwarts bezit. Soms zit er in Pulaskieten een kleine hoeveelheid nefelien. Deze typen bevatten uiteraard geen kwarts omdat nefelien pas ontstaat bij afwezigheid van silicium.
Pulaskiet is evenals Nordmarkiet een gesteente met een granitische opbouw. De kleur varieert van grijs tot roodachtig. Een groot gedeelte van het gesteente bestaat uit alkaliveldspaat. (Microperthiet). De veldspaten zijn over het algemeen rechthoekig en langwerpig van vorm. Donkere mineralen komen voor in wisselende hoeveelheden. Over het algemeen is het percentage donkere mineralen klein. (Voornamelijk hoornblende en een kleine hoeveelheid riebeckiet). Zelfstandige plagioklaas ontbreekt.

    • 1. Pulaskiet. .Kås Hoved. Dk
    • 2. Detail va foto 1.
    • 3. Pulaskiet. Werpeloh. D.
    • 4. Detail van foto 3.