Ronnegraniet

Rønnegraniet. (1,4 miljard jaren)

Rønnegraniet is een donkere graniet met soms iets roodachtige veldspaat. Vanwege de verhouding tussen  kaliveldspaat (microklien) en plagioklaas, waarbij de plagioklaas sterk in de meerderheid is, behoort het gesteente vaak tot de granodiorieten en zouden we dus eigenlijk moeten spreken van een Rønnegranodioriet. De lichtgekleurde mineralen zijn dus perthitische microklien en plagioklaas. Vaak is de onverweerde plagioklaas wat kleurloos en doorzichtig, Soms wat groenachtig.  Een ander goed herkenningsteken is de microklien. Op een breukvlak vertoont dit mineraal bij beweging van de steen vaak een opvallend fraaie schittering.
Rønnegranieten zijn vaak midden- tot grofkorrelig.
Kwarts komt voor in kleine korreltjes, maar tussen de grijze veldspaat valt het mineraal niet op.
De donkere mineralen zijn vooral hoornblende en biotiet, waarbij de hoornblende in de meerderheid is. Deze twee mineralen zijn bepalend voor de donkere kleur. Het kleureffect wordt nog versterkt door de doorzichtige plagioklaas. Hoornblende en biotiet vormen onregelmatige concentraties.
Gepolijst is Rønnegraniet een fraai donkergekleurd gesteente, dat bijv. gebruikt wordt voor grafstenen en winkelpuien.


Een gepolijst stuk Rønnegraniet met een iets rode kleur. Deze rode kleur wordt veroorzaakt door het ijzermineraal hematiet, dat in veel Bornholmgesteenten voorkomt.

  • 1. Rønnegraniet. Nij Beets.
  • 2. Detail van foto 2.
  • 3. Rønnegraniet. Omg. Burgum. Vondst: L. Olivier. Holwerd
  • 4. Detail van foto 3.
  • 5. Rönnegraniet. Damwoude.
  • 6. Detail van foto 5.