Sorselegraniet 2.

Sorselegraniet 2.

Sorselegranieten komen voor in een groot aantal varianten. Een groot aantal daarvan toont niet alle kenmerken. Zo ontbreken de donkere mineralen rond de veldspaten nog al eens. Ook zijn er veel overgangen naar gesteenten, die te weinig kenmerken van Sorselegraniet hebben om ze die naam te kunnen geven. Dergelijke stenen zou men “Graniet van Norrland” kunnen noemen, maar in een stenencollectie horen ze m.i. niet thuis.
We tonen nu een aantal van deze stenen, die gevonden zijn tussen Frydendal en Fjordmose op het Deense eiland Als.
Al deze stenen hebben twee generaties kwarts. Ook zien we in elke steen aggregaten van donkere mineralen.
Mogelijk komt er in de toekomst meer duidelijkheid over de exacte criteria waar granieten aan moeten voldoen om ze Sorselegraniet te mogen noemen.

 

  • 1. Sorselegraniet
  • 2. Detail van foto 1.
  • 3. Sorselegraniet.
  • 4. Detail van foto 3.
  • 5. Sorselegraniet
  • 6. Detail van foto 5.
  • 7. Sorselegraniet.
  • 8. Detail van foto 7.
  • 9. Sorselegraniet.
  • 10. Detail van foto 9.
  • 11. Sorselegraniet.
  • 12. Detail van foto 11.
  • 13. Sorselegraniet.
  • 14. Detail van foto 13.
  • 15. Graniet van Norrland.
  • 16. Detail van foto 15.
  • 17. Graniet van Norrland.
  • 18. Detail van foto 17.