U bevindt zich hier: Home > Stollingsgesteenten. (Magmatieten)

Stollingsgesteenten. (Magmatieten)

Stollingsgesteenten zijn z.g. “kristallijne gesteenten”. Ze zijn uitgekristalliseerd uit mineralen en rechtstreeks gevormd door afkoeling van gloeiend hete, vloeibare magma. Er zijn drie groepen: dieptegesteenten; ganggesteenten en uitvloeiingsgesteenten. We tonen een aantal karakteristieke gesteenten en geven een korte beschrijving.
Deze gesteenten zijn vaak erg oud. Een groot deel is 1900 – 1500 miljoen jaren geleden ontstaan. 

Verschillende namen die we in de zwerfsteenkunde bij de stollingsgesteenten regelmatig tegenkomen, worden in de geologie niet meer gebruikt. Voorbeelden zijn bijv. het gesteente uit het Oslogebied, dat in de zwerfsteenkunde bekend staat als Foyaiet. De huidige geologische benaming hiervoor is Foid-syeniet. Het zelfde geldt voor Essexiet uit het Oslogebied dat de benaming heeft gekregen van Foid-gabbro. Met deze namen kunnen we in de zwerfsteenkunde vooral met betrekking tot de gidsgesteenten niet uit de voeten, omdat uit de nieuwe namen niet is op te maken waar de stenen vandaan komen en een bepaalde naam betrekking heeft op gesteentetypen die overal ter wereld voorkomen.
In de zwerfsteenkunde worden daarom dan ook veelal de traditionele namen gebruikt. Voor bepaalde gesteenten, die niet tot de gidsgesteenten worden gerekend, zijn de geologische namen wel te gebruiken.
De huidige geologische gesteentenamen worden bepaald door het percentage van bepaalde mineralen, die in een gesteente voorkomen. Vooral de mineralen kwarts, plagioklaas, kaliveldspaat en z.g. “foïden” (veldspaatvervangers) spelen hierbij een belangrijke rol. Voor het bepalen van de juiste namen maakt men gebruik van de z.g. “QAPF schema’s” voor dieptegesteenten, vulkanieten en gesteenten met meer dan 90% aan donkere mineralen Deze schema’s zijn in de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkeld door de Zwitserse prof. A Streckeisen. Voor wie meer wil weten over deze indeling verwijzen we naar de volgende website:


"http://www.kristallin.de/gesteine/qapf.htm" van de website "Kristallin.de"